Adalat oros bivirkninger

Adalat Oros skal ikke brukes hos pasienter med Kock pose (ileostomi etter . Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til utelukke bivirkninger hos fosteret Dersom man bruker legemidler mot hyt blodtrykk og opplever bivirkninger. . Lomir SRO, Adalat Oros, Cardizem Retard, Cardizem Uno m svelges hele med

Adalat og Adalat Oros. Anvendes mod. Adalat anvendes mod hjertekrampe, for hjt blodtryk, Raynauds syndrom m.m.. Advarsel Bivirkninger. Er oftest

Indikasjoner Dosering Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler Interaksjoner Graviditet, amming og fertilitet Bivirkninger Overdosering Forgiftning Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige Nifedipin, virkestoffet i Adalat Oros depottabletter, er en kalsiumblokker som I Adalat Oros er lgemidlet indeholdt i en ikke-optagelig skal, som langsomt . P grundlag af de tilgngelige oplysninger kan bivirkninger for ufdte og

1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat

Alternative legemidler for Adalat Oros Bayer Schering Pharma: Adalat Bayer Pharma kt konsentrasjon av nifedipin, kt risiko for bivirkninger (hjertebank, Adalat. Adalat Oros Forsigtighedsregler Patientsikkerhed Bivirkninger Interaktioner Graviditet Amning Trafik Bloddonor Doping Forgiftning

Adalat - Adalat er et middel mod hjerte og kredslbslidelser Calciumblokker. Mulige bivirkninger. Bivirkningerne er som oftest Adalat Oros, depottabletter Bivirkninger. P linje med andre dihydropyridiner. Akutt hjerteinfarkt og hjerneslag er rapportert i tilslutning til akutt nedsettelse av blodtrykket med nifedipin