Adalat oros bivirkninger

I Adalat Oros er lgemidlet indeholdt i en ikke-optagelig skal, som langsomt . P grundlag af de tilgngelige oplysninger kan bivirkninger for ufdte og Adalat Oros skal ikke brukes hos pasienter med Kock pose (ileostomi etter . Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til utelukke bivirkninger hos fosteret

Dersom man bruker legemidler mot hyt blodtrykk og opplever bivirkninger. . Lomir SRO, Adalat Oros, Cardizem Retard, Cardizem Uno m svelges hele med

Indikasjoner Dosering Kontraindikasjoner Forsiktighetsregler Interaksjoner Graviditet, amming og fertilitet Bivirkninger Overdosering Forgiftning Bivirkninger. P linje med andre dihydropyridiner. Akutt hjerteinfarkt og hjerneslag er rapportert i tilslutning til akutt nedsettelse av blodtrykket med nifedipin Adalat - Adalat er et middel mod hjerte og kredslbslidelser Calciumblokker. Mulige bivirkninger. Bivirkningerne er som oftest Adalat Oros, depottabletter

Adalat Oros, depottabletter 20 mg, 30 mg og 60 ... - Produktresume.dk

Alternative legemidler for Adalat Oros Bayer Schering Pharma: Adalat Bayer Pharma kt konsentrasjon av nifedipin, kt risiko for bivirkninger (hjertebank, Adalat og Adalat Oros. Anvendes mod. Adalat anvendes mod hjertekrampe, for hjt blodtryk, Raynauds syndrom m.m.. Advarsel Bivirkninger. Er oftest

Adalat. Adalat Oros Forsigtighedsregler Patientsikkerhed Bivirkninger Interaktioner Graviditet Amning Trafik Bloddonor Doping Forgiftning Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige Nifedipin, virkestoffet i Adalat Oros depottabletter, er en kalsiumblokker som